PARDUBICKÁ JUNIORKA 2004
Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu

Rozpis soutěže

A. Všeobecná ustanovení

1. Řídící orgán
Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS
Kateřina Dostálová, Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222333418, fax 222314961, mobil 777922387
e-mail: prihlasky@cztenis.cz

2. Pořadatel 
Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice, Labská 15, tel./fax: 466 535 665

3. Datum konání 
8. - 16. 8. 2004 starší dorost - uzávěrka přihlášek 23. 7. 2004

4. Místo
 
Tenisové dvorce LTC Pardubice, Labská 15, 530 02 Pardubice
tel./fax: +420 466 535 665

5. Počet startujících

64 chlapců a 48 dívek

6. Ředitelství mistrovství
ředitel - Ing. Miroslav Máslo
vrchní rozhodčí a delegát ČTS - Ing. Leoš Fiala
zástupce vrchního rozhodčího - Petr Nevšímal
ekonom, ubytování - Mgr. Monika Máslová
zdravotní zabezpečení - Ludmila Morávková
sport.-technické zabezpečení - PaedDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda, Martina Nováková

7. Přihlášky
Přihlášky se zasílají písemně, nejpozději do 23. července 2004 na adresu STÚ ČTS uvedenou v bodě 1
a) oblastní tenisové svazy v počtu dle stanovených kvót uvedených na straně rozpisu, včetně minimálně dvou náhradníků.
Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze
náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

b) individuální přihlášky
samotní hráči nebo kluby ve smyslu čl. 48 SŘ včetně kontaktních telefonních čísel. Telefonická informace bude podána pouze hráčům, kteří byli přijati a dvěma náhradníkům

c) finalisté nižších věkových kategorií
Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči nemusejí podávat přihlášku, pouze telefonicky potvrdí svůj zájem o start v soutěži.

d) volné karty ČTS
Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu STÚ nebo sportovního úseku ČTS.

8. Odhlášky
Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresu sekretariátů mistrovství.

9. Hospodářské podmínky

Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

10. Ubytování
Zajišťuje pořadatel počínaje nocí z 7. na 8. srpna v kategorii chlapců, u dívek počínaje nocí z 8. na 9. srpna.

11. Tituly a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získají titul "Mistr České republiky v tenise pro rok 2004" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom.

12. Informační služba
Do pátku před zahájením příslušné kategorie ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS.
Od soboty 7.8.2004 od 14,00 hodin po celou dobu konání mistrovství jeho ředitelství na dvorcích LTC Pardubice - tel/fax +420 466 535 665.

B. Technická ustanovení

13. Předpis a způsob hry 
Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 12. 2000 a jeho dodatků (dále jen "SŘ"), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

14. Disciplíny
dvouhra a čtyřhra chlapců a dívek

15. Způsob hry
Způsob hry Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku,všechny zápasy na dvě vítězné sady ze tří.

16. Startují
Na MČR jednotlivců mohou startovat pouze hráči s českým občanstvím.

Počty startujících chlapci dívky
podle žebříčku na základě přihlášek 12 10
finalisté MČR staršího žactva 2 2
volné karty ČTS 6 6
volná karta pořadatele 1 1
nominace na základě kvót OTS 43 29
z toho jednotlivé oblasti
Praha 11 5
Středočeský 5 2
Jihočeský 2 2
Západočeský 2 2
Severočeský 4 3
Východočeský 2 3
Jihomoravský 9 3
Severomoravský 8 8

17. Prezentace 
Na ředitelství mistrovství

chlapci sobota 7. 8. 2003 do 18.00 hodin
dívky neděle 8. 8. 2003 do 18.00 hodin

18. Losování
dvouhry - do 30 minut po ukončení prezentace.

19. Časový program

den čas soutěž
neděle 8. 8. 10:00 hod. 1. kolo dvouhry dorostenců
    1. kolo čtyřhry dorostenců
     
pondělí 9. 8. 10:00 hod. 1. kolo dvouhry dorostenek
  12:30 hod. 1. kolo dvouhry dorostenců
    2. kolo dvouhry dorostenců
    1. kolo čtyřhry dorostenek
    2. kolo čtyřhry dorostenců
úterý 10. 8. 10:00 hod. 2. kola dvouher
  15:30 hod. 2. kola čtyřher
     
středa 11. 8. 12:30 hod. 3. kola dvouher
  16:00 hod. čtvrtfinále čtyřher
     
čtvrtek 12. 8. 13:00 hod. čtvrtfinále dvouher
    semifinále čtyřher
     
pátek 13. 8. 8:00 hod. "Pardubická juniorka VIP - CUP" turnaj čtyřher
  11:00 hod. semifinále dvouher
    finále čtyřher
  20:30 hod. Slavnostní večer k ukončení Pardubické juniorky
     
sobota 14. 8. 10:00 hod. finále dvouher

Uvedené časy jsou orientační!

20. Míče
Wilson Double Core - každý zápas se hraje se třemi novými míči, které se ve všech zápasech vypsaných disciplín mění po 11 a dále po 13 hrách.

21. Rozhodčí 
Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

22. Delegát ČTS 
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo  rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

23. Námitky 
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

22. Mistři ČR 2003

dvouhry
Lukáš Maršoun TK Sparta Praha
Kateřina Böhmová I.ČLTK Praha
 
čtyřhry
Lojda Dušan TK Agrofert Prostějov
Kutáč Roman
TK Agrofert Prostějov
 
Kramperová Kateřina I.ČLTK Praha
Chvojková Veronika
TK Neridé

 

Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.
Leoš Fiala v. r.
prezident ČTS
sportovně technický úsek
Ing. Miroslav Máslo v. r.
ředitel mistrovství