Untitled Document
 
Úvodní slova
Pardubický kraj
Město Pardubice
Chládek a Tintěra, a.s.
ČTS
LTC Pardubice
Čestné předsednictvo
Organizační zajištění
Přehled vítězů
Fotograf
Webmaster
Úvodní stránka

Miss PARDUBICKÁ JUNIORKA 2007
1.
Pollová Adéla 131
2.
Baštářová Radka 103
3.
Ruprechtová Michaela 52
4.
Šmídová Pavla 42
5.
Malíková Tereza 26
Hlasování ukončeno

Mr PARDUBICKÁ JUNIORKA 2007
1.
Bizoň Tomáš 198
2.
Bezdíček Martin 180
3.
Hönig Lukáš 176
4.
Jiskra Jiří 109
5.
Řehola Emanuel 42
Hlasování ukončeno
Untitled Document
PARDUBICKÁ JUNIORKA 2007
Mistrovství České republiky staršího dorostu

ROZPIS SOUTĚŽE

A. Všeobecná ustanovení:

1. Řídící orgán:
Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS
Kateřina Dostálová, Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222333418, fax 222314961, mobil 777922387
e-mail: prihlasky@cztenis.cz

2. Pořadatel, místo konání:
Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice – kategorie starší dorost

3. Datum konání:
5.-10.8.2007 starší dorost
- uzávěrka přihlášek 27.7.2007

4. Počet startujících:
64 chlapců a 48 děvčat

5. Ředitelství mistrovství:
Adresa dvorců: Labská 15, 530 02 Pardubice

Ředitel: Ing. Miroslav Máslo 724 653 252
Vrchní rozhodčí a delegát ČTS: Ing. Leoš Fiala 777 922 395
Zástupce vrchního rozhodčího: Petr Nevšímal 605 443 266
Ekonom, ubytování: Mgr. Monika Máslová
Zdravotnické zabezpečení: Ludmila Morávková
Technické zabezpečení: PaeDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda, Martina Víghová
Sekretariát, informace: LTC Pardubice, Labská 15, tel/fax 466 535 665, mobil 777 341 301

6. Přihlášky
nejpozději do stanovených termínů na adresu řídícího orgánu

a) oblastní tenisové svazy
písemně, e-mailem nebo faxem v počtu dle stanovených kvót uvedených na stranách rozpisu, včetně minimálně dvou náhradníků. Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

b) individuální přihlášky
se zadávají prostřednictvím Informačního systému ČTS

c) finalisté nižších věkových kategorií
Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči nemusejí podávat přihlášku, pouze telefonicky potvrdí svůj zájem o start v soutěži. Vzhledem k tomu, že MČR staršího žactva se výjimečně koná až po MČR dorostu, přechází 2 místa pro finalisty MČR staršího žactva na volné karty ČTS.

d) volné karty ČTS
Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu sportovního úseku ČTS, fax 222314894.

7. Odhlášky
Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresy sekretariátů mistrovství.

8. Hospodářské podmínky
Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

9. Povinnosti hráčů
Startovat v obou vypsaných disciplínách, hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství mistrovství.

10. Ubytování
Zajišťují pořadatelé za úhradu na základě požadavků uplatněných nejpozději dva týdny před zahájením na sekretariátech mistrovství.

11. Tituly a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získají titul "Mistr České republiky v tenise pro rok 2007" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom.

12. Informační služba
Do pátku před zahájením příslušné kategorie ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS, dále viz rozpis soutěže


B. Technická ustanovení

12. Předpis
Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 12. 2000 a jeho dodatků (dále jen „SŘ“), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

13. Disciplíny
dvouhra chlapců dvouhra dívek
čtyřhra chlapců čtyřhra dívek

14. Způsob hry
Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy na dvě vítězné sady ze tří.

15. Startují
Na MČR jednotlivců mohou startovat pouze hráči s českým občanstvím.

  chlapci dívky
podle žebříčku na základě přihlášek 12 10
nominace na základě OTS 43 29
finalisté MČR nižší věkové kategorie 0 0
volné karty ČTS 8 8
volné karty pořadatele 1 1

Postupové kvóty oblastních svazů (dorostenci/dorostenky):
Praha 13/4 Severní Čechy 2/2
Střední Čechy 2/3 Východní Čechy 2/2
Jižní Čechy 2/2 Jižní Morava 11/6
Západní Čechy 2/2 Severní Morava 9/8

16. Prezentace
dvouhry sobota 5. 8. 2006 do 16.00 hodin
Čtyřhry neděle 6. 8. 2006 do 12.00 hodin
Uzávěrku přihlášek do čtyřher určí na místě delegát ČTS.

17. Losování
do 30 minut po uzávěrce prezentací

18. Časový program
neděle 5. 8. 2007
1. kola dvouher
1. kola čtyřher

pondělí 6. 8. 2007
2. kola dvouher
1. kolo čtyřher

úterý 7. 8. 2007
3. kola dvouher
2. kola čtyřher

středa 8. 8. 2007
čtvrtfinále dvouher
čtvrtfinále čtyřher

čtvrtek 9. 8. 2007
semifinále dvouher
semifinále čtyřher

pátek 10. 8. 2007
finále dvouher
finále čtyřher

19. Míče
Wilson US Open, výměna na třetí sadu

20. Rozhodčí
Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

21. Delegát ČTS
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s vrchním rozhodčím a ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

22. Námitky
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu 
úvodní stránka | scoreboard | hrací plány | hráči | fotogalerie | partneři
© Pardubická juniorka 2007. Všechna práva vyhrazena
 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

ZÁŠTITA TURNAJE

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

 
PARTNEŘI