Untitled Document
 
Úvodní slova
Pardubický kraj
Město Pardubice
Chládek a Tintěra, a.s.
ČTS
LTC Pardubice
Čestné předsednictvo
Organizační zajištění
Přehled vítězů
Fotograf
Webmaster
Úvodní stránka
Tip na vítěze (chlapci)
1. Šátral Jan (136)
... hlasujte zde
Tip na vítěze (dívky)
1. Kopřivová Klára (102)
... hlasujte zde

Miss PARDUBICKÁ JUNIORKA 2008
1.
Bacíková Veronika 114
2.
Ellingerová Klára 94
3.
Kubinová Petra 50
4.
Kopřivová Klára 39
5.
Hančarová Kristýna 37
hlasujte zde

Mr PARDUBICKÁ JUNIORKA 2008
1.
Roušar Petr 185
2.
Bezdíček Martin 155
3.
Lucák Otakar 46
4.
Šátral Jan 46
5.
Lošťák Jan 28
hlasujte zdeTřinecké železárny

SME

České dráhy

MND

Severočeské doly

Lesy ČR

MERO

CE WOOD

Wilson

Vodafone

Brema

Tecnifibre

Age 21


Untitled Document
PARDUBICKÁ JUNIORKA 2008
 
Mistrovství České republiky staršího dorostu

ROZPIS SOUTĚŽE

A. Všeobecná ustanovení:

1. Řídící orgán:
Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS
Kateřina Dostálová, Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222333418, fax 222314961, mobil 777922387
e-mail: prihlasky@cztenis.cz

2. Pořadatel, místo konání:
Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice – kategorie starší dorost
LTC Pardubice, Labská 15, tel/fax 466535665, mobil 777341301

3. Datum konání:
10.-15.8.2008 starší dorost
- uzávěrka přihlášek 29.7.2008

4. Počet startujících:
48 chlapců a děvčat

5. Ředitelství mistrovství:
Adresa dvorců: LTC Pardubice, Labská 15, tel/fax 466535665, mobil 777341301
Ředitel: Ing. Miroslav Máslo   724653252
Vrchní rozhodčí a delegát ČTS: Ing. Leoš Fiala           777922395
Zástupce vrchního rozhodčího: Petr Nevšímal             605443266
Ekonom, ubytování: Mgr. Monika Máslová
Lékař: Ludmila Morávková
Technické zabezpečení: PaeDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda

6. Přihlášky
nejpozději do stanovených termínů na adresu řídícího orgánu

a) oblastní tenisové svazy
písemně, e-mailem nebo faxem v počtu dle stanovených kvót uvedených na stranách rozpisu, včetně minimálně dvou náhradníků. Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

b) individuální přihlášky
se zadávají prostřednictvím Informačního systému ČTS

c) finalisté nižších věkových kategorií
Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči nemusejí podávat přihlášku, pouze telefonicky potvrdí svůj zájem o start v soutěži. Vzhledem k tomu, že MČR staršího žactva se výjimečně koná až po MČR dorostu, přechází 2 místa pro finalisty MČR staršího žactva na volné karty ČTS.

d) volné karty ČTS
Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu sportovního úseku ČTS, fax 222314894.

7. Odhlášky
Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresy sekretariátů mistrovství.

8. Hospodářské podmínky
Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

9. Povinnosti hráčů
Startovat v obou vypsaných disciplínách, hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství mistrovství.

10. Ubytování
Zajišťují pořadatelé hráčům po dobu jejich účasti bezplatně.

11. Tituly a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získají titul “Mistr České republiky v tenise pro rok 2008” a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom.

12. Informační služba
Do pátku před zahájením příslušné kategorie ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS – dále viz rozpisu soutěže.


B. Technická ustanovení

13. Předpis
Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 10. 2007 a jeho dodatků (dále jen „SŘT“), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

14. Disciplíny
dvouhra chlapců dvouhra dívek
čtyřhra chlapců čtyřhra dívek

15. Způsob hry
Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy na dvě vítězné sady ze tří.

16. Startují
Na MČR jednotlivců mohou startovat pouze hráči s českým občanstvím.

  chlapci dívky
podle žebříčku na základě přihlášek 10 10
nominace na základě OTS 30 30
volné karty ČTS 6 6
volné karty pořadatele 2 2

Postupové kvóty oblastních svazů (dorostenci/dorostenky):
Praha 9/9 Severní Čechy 2/3
Střední Čechy 2/3 Východní Čechy 2/2
Jižní Čechy 2/2 Jižní Morava 7/5
Západní Čechy 2/2 Severní Morava 4/4

17. Prezentace
dvouhry sobota 9. 8. 2008 do 16.00 hodin
čtyřhry neděle 10. 8. 2008 do 12.00 hodin
Uzávěrku přihlášek do čtyřher určí na místě delegát ČTS.

                       

18. Losování
do 30 minut po uzávěrce prezentací

19. Časový program
neděle 10. 8. 2008
1. kola dvouher (16+16)
1. kola čtyřher (8+8)

pondělí 11. 8. 2008
2. kola dvouher (16+16)
2. kolo čtyřher (8+8)

úterý 12. 8. 2008
3. kola dvouher (8+8)
čtvrtfinále čtyřher (4+4)

středa 13. 8. 2008
čtvrtfinále dvouher (4+4)
semifinále čtyřher (2+2)

čtvrtek 14. 8. 2008
semifinále dvouher (2+2)
finále čtyřher (1+1)

pátek 15. 8. 2008
finále dvouher (1+1)

20. Míče
Wilson US Open, výměna na třetí sadu

21. Rozhodčí
Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

22. Delegát ČTS
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s vrchním rozhodčím a ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den

23. Námitky
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu. 
úvodní stránka | scoreboard | hrací plány | hráči | fotogalerie | partneři
© Pardubická juniorka 2008. Všechna práva vyhrazena
 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

ZÁŠTITA TURNAJE

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

 
PARTNEŘI