Úvodní slova
Pardubický kraj
Město Pardubice
ČTS
Chládek a Tintěra, a.s.
LTC Pardubice
Čestné předsednictvo
Organizační zajištění
Přehled vítězů
Juniorka 2002
Fotograf
Webmaster
Úvodní stránka
 
Miss Pardubická juniorka
1.
Procházková Tereza 309
2.
Böhmová Kateřina 249
3.
Peterová Lucie 174
4.
Chvojková Veronika 123
5.
Jagošová Klára 93
Hlasování ukončeno

PARDUBICKÁ JUNIORKA 2003

Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu

A. Všeobecná ustanovení

1. Řídící orgán
Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS
Mgr. Kateřina Dostálová, Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222312180, fax 222314961, mobil 603406685
e-mail: cts@cta.cz

2. Pořadatel 
Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice

3. Datum konání 
10. – 16. srpna 2003

4. Místo
 
Tenisové dvorce LTC Pardubice, Labská 15, 530 02 Pardubice
tel./fax: +420 466 535 665

5. Počet startujících

64 chlapců a 48 dívek

6.Ředitelství mistrovství
ředitel - Ing. Miroslav Máslo
vrchní rozhodčí a delegát ČTS - Ing. Leoš Fiala
zástupce vrchního rozhodčího - Petr Nevšímal
ekonom, ubytování - Mgr. Monika Máslová
zdravotní zabezpečení - Irena Erbrová, Ludmila Morávková
sport.-technické zabezpečení - PaedDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda 

7. Přihlášky
Přihlášky se zasílají písemně, nejpozději do 25. července 2003 na adresu STÚ ČTS uvedenou v bodě 1
a) oblastní tenisové svazy v počtu dle stanovených kvót uvedených v bodě 17 rozpisu, včetně minimálně dvou náhradníků.
Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

b) individuální přihlášky
samotní hráči nebo kluby ve smyslu čl. 48 SŘ včetně kontaktních telefonních čísel. Telefonická informace bude podána pouze hráčům, kteří byli přijati a dvěma náhradníkům

c) finalisté nižších věkových kategorií
Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči nemusejí podávat přihlášku, pouze telefonicky potvrdí svůj zájem o start v soutěži.

d) volné karty ČTS
Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu STÚ nebo sportovního úseku ČTS.

8. Odhlášky
Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresu sekretariátů mistrovství.

9. Hospodářské podmínky

Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

10. Ubytování
Zajišťuje pořadatel počínaje nocí z 9. na 10. srpna v kategorii chlapců, u dívek počínaje nocí z 10. na 11. srpna.

11. Tituly a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získají titul "Mistr České republiky v tenise pro rok 2003" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom. Věcné ceny nejlepším hráčům a hráčkám všech disciplín věnuje pořadatel mistrovství.

12. Povinnosti hráčů 
startovat v obou vypsaných discplínách, hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství mistrovství.

13. Informační služba
Do pátku před zahájením příslušné kategorie ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS. Od soboty 9. srpna 2003 od 14.00 hodin po celou dobu konání mistrovství jeho ředitelství na dvorcích LTC Pardubice - tel./fax 466 535 665.

B. Technická ustanovení

14. Předpis a způsob hry 
Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 12. 2000 a jeho dodatků (dále jen "SŘ"), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

15. Disciplíny
dvouhra a čtyřhra chlapců a dívek

16. Způsob hry
Způsob hry Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku,všechny zápasy na dvě vítězné sady ze tří.

17. Startují

Počty startujících chlapci dívky
podle žebříčku na základě přihlášek 12 10
finalisté MČR staršího žactva 2 2
volné karty ČTS 6 6
volná karta pořadatele 1 1
nominace na základě kvót OTS 43 29
z toho jednotlivé oblasti
Praha 12 6
Středočeský 6 4
Jihočeský 2 2
Západočeský 2 2
Severočeský 2 2
Východočeský 2 2
Jihomoravský 8 4
Severomoravský 9 7

18. Prezentace 
Na ředitelství mistrovství

chlapcisobota 9. 8. 2003 do 18.00 hodin
dívkyneděle 10. 8. 2003 do 18.00 hodin

19. Losování
dvouhry - do 30 minut po ukončení prezentace.

20. Míče
Wilson Double Core - každý zápas se hraje se třemi novými míči, které se ve všech zápasech vypsaných disciplín mění po 11 a dále po 13 hrách.

21. Rozhodčí 
Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

22. Delegát ČTS 
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo  rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

23. Námitky 
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

22. Mistři ČR 2002

dvouhry
Daniel Lustig I.ČLTK Praha
Lucie Hradecká I.ČLTK Praha
 
čtyřhry
Daniel Lustig I.ČLTK Praha
Karel Tříska TK Agrofert Prostějov
 
Renáta Kučerková TK Edimex Frýdlant
Darina Šeděnková TK Edimex Frýdlant

 

Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.
Leoš Fiala v. r.
prezident ČTS
sportovně technický úsek
Ing. Miroslav Máslo v. r.
ředitel mistrovství

Doporučený časový pořad

neděle, 10. srpna,
10.00 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenců
1.kolo čtyřhry dorostenců 

pondělí, 11. srpna,
10.00 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenek

12.30 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenců
2. kolo dvouhry dorostenců
1. kolo čtyřhry dorostenek 
2. kolo čtyřhry dorostenců

úterý, 12. srpna,
10.00 hod. 
2. kolo dvouhry dorostenců a dorostenek

15.30 hod. 
2. kolo čtyřhry dorostenců a dorostenek

středa, 13. srpna,
12.30 hod. 
3. kolo dvouhry dorostenců a dorostenek
16.00 hod. 
čtvrtfinálové zápasy čtyřher

čtvrtek, 14. srpna,
13.00 hod. 
čtvrtfinálové zápasy dvouher 
semifinálové zápasy čtyřher 

pátek, 15. srpna, 
semifinálové zápasy dvouher
finálové zápasy čtyřher 

sobota, 16. srpna, 
finálové zápasy dvouher

 
úvodní stránka | hrací plány | časový plán | novinky | hráči | partneři
© Pardubická juniorka 2003. Všechna práva vyhrazena
 
HLAVNÍ PARTNER
PARTNEŘI