V případě zájmu účastníků juniorky o hotelové ubytování na VŠ kolejích Univerzity Pardubice (Pardubice, Studentská ul.), je nutno si do 31. 7. 2021 předběžně toto ubytování objednat na mailu a do předmětu mailu uvést JUNIORKA.