V případě zájmu účastníků juniorky o hotelové ubytování na kolejích Univerzity Pardubice (Pardubice, Studentská ul.), je nutno si do 12. 7. 2024 předběžně toto ubytování objednat na mailu a do předmětu mailu uvést JUNIORKA.