Rozpis

91. PARDUBICKÁ JUNIORKA

Mistrovství České republiky staršího dorostu

11. - 17. 8. 2018 LTC Pardubice

 

 

ROZPIS SOUTĚŽE

 

A. Všeobecná ustanovení

 

1. Řídící orgán             Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS

Leoš Fiala

Štvanice 38, 170 00 Praha 7

tel. 222 333 417, mobil 777 922 395

e-mail:

 

2. Pořadatelé               Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu

místa konání           LTC Pardubice - starší dorost

 

3. Datum konání:         11. – 17. 8. 2018 starší dorost - uzávěrka přihlášek 1. 8. 2018

 

4. Počet startujících    48 chlapců a děvčat

 

5. Ředitelství mistrovství

Adresa dvorců:           Labská 15, 530 02 Pardubice

Počet dvorců:             11

 

Ředitelství mistrovství:

Ředitel:                        Ing. Miroslav Máslo       724 653 252

Vrchní rozhodčí:          Jaroslav Chmelík          606 946 433

Zástupce vrchního rozhodčího: určí KR ČTS

Ekonom:                      Mgr. Monika Máslová

Lékař:                          Ludmila Morávková

Technické zabezpečení: PaeDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda, Mgr. Martina Vighová

Sekretariát, informace: LTC Pardubice, Labská 15, tel/fax 466 535 665, mobil 777 341 301

 

6. Přihlášky                 nejpozději do stanovených termínů na adresu řídícího orgánu

 

Uzávěrka přihlášek: středa 1. srpna 2018, 12:00 hodin

 

a) oblastní tenisové svazy

písemně, nebo e-mailem v počtu dle stanovených kvót, včetně minimálně dvou náhradníků. Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

 

b) individuální přihlášky

se zadávají prostřednictvím Informačního systému ČTS, prvních 10 hráčů CŽ má automatické právo kartu, nepřihlásí-li se, přechází jejich místa na volné karty ČTS

 

c) finalisté nižších věkových kategorií

Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči se musí sami přihlásit přes IS.

 

d) volné karty ČTS

Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu SÚ ČTS, fax 222 314 894, e-mail: .

 

Postupové kvóty oblastních svazů (dorostenci/dorostenky):

PRAHA                   5/8       SEVERNÍ ČECHY         2/2

STŘEDNÍ ČECHY    5/2       VÝCHODNÍ ČECHY      2/3

JIŽNÍ ČECHY          2/2       JIŽNÍ MORAVA            7/5

ZÁPADNÍ ČECHY    2/2       SEVERNÍ MORAVA      5/6

 

 

7. Odhlášky                 Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresy sekretariátů mistrovství.

 

8. Hospodářské podmínky Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

 

9. Povinnosti hráčů     Startovat v obou vypsaných disciplínách, hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství mistrovství.

 

10. Ubytování              Zajišťují pořadatelé za úhradu na základě požadavků uplatněných nejpozději dva týdny před zahájením na sekretariátech mistrovství.

 

11. Tituly a ceny          Vítězové jednotlivých disciplín získají titul "Mistr České republiky v tenise pro rok 2018" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom.

 

12. Informační služba Do pátku před zahájením příslušné kategorie ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS – dále viz bod 5r.

 

 

B. Technická ustanovení

 

13. Předpis                  Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 10. 2007 a jeho dodatků (dále jen „SŘT“), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

 

14. Disciplíny

dvouhra chlapců

dvouhra dívek

čtyřhra chlapců

čtyřhra dívek

 

15. Způsob hry            Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy dvouhry na dvě vítězné sady ze tří, na místo rozhodující třetí sady ve čtyřhře se hraje tzv. „super tie-break“.  Ve dvouhře i čtyřhře je uplatňováno pravidlo „NO LET“. Čtyřhry se hrají systémem „NO-AD“ – bez výhod.

 

16. Startují                   Na MČR jednotlivců mohou startovat pouze hráči s českým občanstvím.

chlapci i dívky

podle žebříčku na základě přihlášek *                10

nominace na základě OTS                                 30

finalisté MČR nižší věkové kategorie**                 2

volné karty ČTS                                                    4        st.ž. 6 ***

volné karty pořadatele                                          2

 

* nepřihlásí-li se, přechází jejich místa na volné karty ČTS

** v případě kategorie mladšího žactva 2 nejlepší hráči a hráčky průběžného žebříčku desetiletých  po zimní sezóně.

*** dvě místa finalistů MČR staršího žactva přecházejí na volné karty ČTS

 

17. Prezentace             Uzávěrku přihlášek do čtyřher určí vrchní rozhodčí nebo delegát ČTS.

dvouhry            pátek 10. 8. 2018 do 17:00 hodin
čtyřhry              sobota 11. 8. 2018 do 13:00 hodin

 

18. Losování                do 30 minut po uzávěrce prezentací

 

19. Časový program

sobota 11. 8. 2018                    1. kola dvouher (16+16)

neděle 12. 8. 2018                    2. kola dvouher (8+8)

                  1. kola čtyřher (8+8)

pondělí 13. 8. 2018                   2. kola dvouher (8+8)

                  2. kolo čtyřher (8+8)

úterý 14. 8. 2018                      3. kola dvouher (8+8)

                  čtvrtfinále čtyřher (4+4)

středa 15. 8. 2018                     čtvrtfinále dvouher (4+4)

                  semifinále čtyřher (2+2)

čtvrtek 16. 8. 2018                    semifinále dvouher (2+2)

                  finále čtyřher (1+1)

pátek 17. 8. 2018                      finále dvouher (1+1)

 

20. Míče                       Wilson US Open, výměna po 13 a 11 hrách.

 

21. Rozhodčí               Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

 

22. Delegát ČTS          Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s vrchním rozhodčím a ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

 

23. Námitky                 Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

 

 

Leoš Fiala v. r.                                                               Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.

    sportovně technický úsek                                                                  prezident ČTS

 

 

                    V Praze 11. 6. 2018

 

 

 

Soubory ke stažení