Pardubická juniorka

Juniorka 2002
úvodní stránka hrací plán program dne novinky hráči partneři
Úvodní stránka
> úvodní slova
  Pardubický kraj
  Město Pardubice
  ČTS
  Chládek a Tintěra, a.s.
  LTC Pardubice
> čestné předsednictvo
> organizační zajištění
> rozpis
> historie
> výsledky 2001
  chlapci
  dívky
přehled vítězů
webmaster
fotograf
Oficiální stránky, Pardubická juniorka 2002, 11. - 17.8.
Podpůrný partner
Chládek a Tintěra, a.s.
Logo Chládek a Tintěra a.s.

PARDUBICKÁ JUNIORKA 2002

Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu

A. Všeobecná ustanovení

1. Řídící orgán
Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel./fax 02/22317533, telefon 02/22316172

2. Pořadatel 
Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice

3. Datum konání 
11. – 17. srpna 2002
4. Místo 
Tenisové dvorce LTC Pardubice, Labská 15, 530 02 Pardubice
tel./fax: 040-6535665
5. Počet startujících

64 chlapců a 48 dívek
6.Ředitelství mistrovství
ředitel - Ing. Miroslav Máslo
vrchní rozhodčí - Petr Nevšímal
zástupce vrchního rozhodčího - Věra Johnová
delegát ČTS - Ing. Leoš Fiala
ekonom, ubytování - Mgr. Monika Máslová
zdravotní zabezpečení - Ludmila Morávková
sport.-technické zabezpečení - PaedDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda 

7. Přihlášky
Zasílají písemně na adresu řídícího orgánu mistrovství – viz bod 1 rozpisu kluby, oddíly nebo samotní hráči a hráčky (dále jen „hráči“) s uvedením jména, příjmení, rodného čísla, klubové příslušnosti a telefonního, případně faxového čísla, na které bude podána informace pouze v případě přijetí do soutěže. Uzávěrka přihlášek je v pátek 26. července 2002. Na přihlášky došlé po tomto datu nebude brán zřetel, oblastní tenisové svazy (dále jen OTS) v počtu podle kvót uvedených v bodě 15 rozpisu včetně min. 2 náhradníků s kontaktními telefonními nebo faxovými čísly, v termínu uvedeném v předchozím odstavci. Účast nominovaných  hráčů na mistrovství zajišťuje příslušný OTS. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky a svého postavení na CŽ popřípadě jako finalisté M ČR staršího žactva nebo kteří se do posledního dne před zahájením mistrovství řádně omluví.

Na mistrovství dále startují finalisté MČR staršího žactva. Tito hráči se nepřihlašují a postupují na mistrovství přímo. Pokud je finalista MČR staršího žactva v nominaci OTS, bude pozván náhradník podle přihlášky příslušné oblasti hráči na základě nominace volných karet ČTS provedené trenérskou radou.

Veškeré omluvy do posledního dne před zahájením mistrovství adresujte pouze na řídící orgán soutěže – viz bod 1 rozpisu.

8. Hospodářské podmínky
Všichni hráči a hráčky startují na vlastní náklady.

9. Ubytování
Zajišťuje pořadatel počínaje nocí ze 10. na 11. srpna v kategorii chlapců, u dívek počínaje nocí z 11. na 12. srpna.

10. Tituly a ceny
Vítězové všech disciplín získají titul "Mistr ČR v tenise pro rok 2002" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaili a diplom. Věcné ceny nejlepším hráčům a hráčkám všech disciplín věnuje pořadatel mistrovství.

11. Povinnosti hráčů 
Startovat v obou vypsaných disciplínách a dodržovat základní povinnosti hráče dané čl. 29 SŘ.

12. Informační služba
Před zahájením mistrovství ji zajišťuje řídící orgán soutěže a od soboty 10. srpna 2002 od 14.00 hodin po celou dobu konání mistrovství jeho ředitelství na dvorcích LTC Pardubice - tel./fax 040-6535665.

B. Technická ustanovení

13. Předpis a způsob hry 
Hraje se podle upraveného znění soutěžního řádu platného od 1. 12. 1999 včetně dodatku platného od 1. 12. 2000, pravidel tenisu platných od 1. 7. 2000 a ustanovení tohoto rozpisu. Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy na dvě vítězné sady ze tří, v každé sadě se za stavu 6:6 hraje třináctá hra jako rozhodující systémem tie-break.

14. Disciplíny
dvouhra a čtyřhra dorostenců a dorostenek

15.Startují

Počty startujících chlapci dívky
podle žebříčku na základě přihlášek 12 10
finalisté MČR staršího žactva 2 2
volné karty ČTS 6 6
volná karta pořadatele 1 1
nominace na základě kvót OTS 43 29
z toho jednotlivé oblasti
Praha 16 7
Středočeský 2 4
Jihočeský 2 2
Západočeský 3 2
Severočeský 4 2
Východočeský 2 2
Jihomoravský 8 6
Severomoravský 6 4

16. Prezentace 
Na ředitelství mistrovství

chlapcisobota10. 8. 2002do 18.00 hodin
dívkyneděle11. 8. 2002do 18.00 hodin

17. Losování
dvouhry - do 30 minut po ukončení prezentace. Čtyřhry budou losovány v průběhu mistrovství v souladu se soutěžním řádem a doporučeným časovým pořadem uvedeným v příloze.

18. Míče
Wilson Double Core - každý zápas se hraje se třemi novými míči, které se ve všech zápasech vypsaných disciplín mění po 11 a dále po 13 hrách.

19. Rozhodčí 
Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

20. Delegát ČTS 
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo  rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

21. Námitky 
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

22. Mistři ČR 2001

dvouhry
Tomáš BerdychTK Agrofert Prostějov
Eva BirnerováTCF Adex Mar. Lázně
 
čtyřhry
Tomáš BerdychTK Agrofert Prostějov
Jan MašíkTK Agrofert Prostějov
 
Iveta GerlováTK Spartak Jihlava
Pavlína TicháTK Agrofert Prostějov
 
Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.Leoš Fiala v. r.
prezident ČTSsportovně technický úsek
Ing. Miroslav Máslo v. r.
ředitel mistrovství

Doporučený časový pořad

neděle, 11. srpna,
10.00 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenců
1.kolo čtyřhry dorostenců 

pondělí, 12. srpna,
10.00 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenek

12.30 hod. 
1. kolo dvouhry dorostenců
2. kolo dvouhry dorostenců
1. kolo čtyřhry dorostenek 
2. kolo čtyřhry dorostenců

úterý, 13. srpna,
10.00 hod. 
2. kolo dvouhry dorostenců a dorostenek

15.30 hod. 
2. kolo čtyřhry dorostenců a dorostenek

středa, 14. srpna,
12.30 hod. 
3. kolo dvouhry dorostenců a dorostenek
16.00 hod. 
čtvrtfinálové zápasy čtyřher

čtvrtek, 15. srpna,
13.00 hod. 
čtvrtfinálové zápasy dvouher 
semifinálové zápasy čtyřher 

pátek, 16. srpna, 
semifinálové zápasy dvouher
finálové zápasy čtyřher 

sobota, 17. srpna, 
finálové zápasy dvouher