Rozpis

92. PARDUBICKÁ JUNIORKA

Mistrovství České republiky staršího dorostu

10. - 16. 8. 2019 LTC Pardubice

 

ROZPIS SOUTĚŽE

A. Všeobecná ustanovení

 

1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS

Leoš Fiala

Štvanice 38, 170 00 Praha 7

tel. 222 333 417, mobil 777 922 395

e-mail:

 

2. Pořadatelé: Z pověření výkonného výboru Českého tenisového svazu LTC Pardubice - starší dorost

3. Datum konání: 10. – 16. 8. 2019 starší dorost - uzávěrka přihlášek 31. 7. 2019

4. Počet startujících 48 chlapců a děvčat

5. Ředitelství mistrovství

Adresa dvorců: Labská 15, 530 02 Pardubice

Počet dvorců: 11

 

Ředitelství mistrovství:

Ředitel: Ing. Miroslav Máslo (724 653 252)

Vrchní rozhodčí: Jaroslav Chmelík (606 946 433)

Zástupce vrchního rozhodčího: určí KR ČTS

Ekonom, ubytování: Mgr. Monika Máslová

Lékař: Ludmila Morávková

Technické zabezpečení: PaeDr. Radim Novák, Ing. Štefan Pacinda, Mgr. Martina Chramostová Víghová

Sekretariát, informace: LTC Pardubice, Labská 15, tel/fax 466 535 665, mobil 777 341 301

Uzávěrka přihlášek: středa 31. července 2019, 12:00 hodin

Prezence dvouhry: pátek 9. 8. 2019 do 17:00 hodin

                 čtyřhry: sobota 10. 8. 2019 do 12:00 hodin

Míče: Wilson US Open, výměna po 13 a 11 hrách

 

Postupové kvóty oblastních svazů (dorostenci/dorostenky):

PRAHA                   8/12     SEVERNÍ ČECHY         2/2

STŘEDNÍ ČECHY  2/2       VÝCHODNÍ ČECHY      2/2

JIŽNÍ ČECHY         2/2       JIŽNÍ MORAVA              7/5

ZÁPADNÍ ČECHY  2/3       SEVERNÍ MORAVA      5/2

 

Časový program        

sobota 10. 8. 2019        1. kola dvouher (16+16)

neděle 11. 8. 2019        2. kola dvouher (8+8)

                1. kola čtyřher (8+8)

pondělí 12. 8. 2019       2. kola dvouher (8+8)

                 2. kolo čtyřher (8+8)

úterý 13. 8. 2019           3. kola dvouher (8+8)

                 čtvrtfinále čtyřher (4+4)

středa 14. 8. 2019         čtvrtfinále dvouher (4+4)

                semifinále čtyřher (2+2)

čtvrtek 15. 8. 2019        semifinále dvouher (2+2)

                 finále čtyřher (1+1)

pátek 16. 8. 2019          finále dvouher (1+1)

 

6. Přihlášky nejpozději do stanovených termínů na adresu řídícího orgánu

a) oblastní tenisové svazy

písemně, nebo e-mailem v počtu dle stanovených kvót, včetně minimálně dvou náhradníků. Účast nominovaných hráčů a hráček (dále jen hráčů) na mistrovství zajišťují příslušné oblastní tenisové svazy. ČTS bude informovat pouze náhradníky za hráče, kteří se do posledního dne před zahájením soutěže omluví nebo se do soutěže dostanou na základě individuální přihlášky, svého postavení na CŽ a na základě udělení volné karty.

b) individuální přihlášky

se zadávají prostřednictvím Informačního systému ČTS, prvních 10 hráčů CŽ má automatické právo startu, nepřihlásí-li se, přechází jejich místa na volné karty ČTS

c) finalisté nižších věkových kategorií

Hráči a hráčky, kteří si účast na mistrovství vybojovali postupem do finále MČR nižší věkové kategorie. Hráči se musí sami přihlásit přes IS.

d) volné karty ČTS

Žádosti o udělení se podávají do termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu SÚ ČTS, e-mail: .

 

7. Odhlášky Veškeré omluvy vždy do pátku 12.00 hodin před zahájením příslušné věkové kategorie adresujte pouze na adresu řídícího orgánu, uvedenou v bodě 1. Pozdější omluvy adresujte přímo na adresu sekretariátu mistrovství.

8. Hospodářské podmínky Všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů.

9. Povinnosti hráčů Startovat v obou vypsaných disciplínách, hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství mistrovství.

10. Ubytování Zajišťují pořadatelé za úhradu na základě požadavků uplatněných nejpozději dva týdny před zahájením na sekretariátech mistrovství.

11. Tituly a ceny Vítězové jednotlivých disciplín získají titul "Mistr České republiky v tenise pro rok 2019" a obdrží medaili a diplom, poražení finalisté a semifinalisté obdrží medaile a diplom.

12. Informační služba Do pátku před zahájením ji zajišťuje sportovně technický úsek sekretariátu ČTS – dále viz bod 5.

B. Technická ustanovení

13. Předpis Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 10. 2007 a jeho dodatků (dále jen „SŘT“), platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

14. Disciplíny             

dvouhra chlapců

dvouhra dívek

čtyřhra chlapců

čtyřhra dívek

 

15. Způsob hry Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy dvouhry na dvě vítězné sady ze tří, na místo rozhodující třetí sady ve čtyřhře se hraje tzv. „super tie-break“.  Ve dvouhře i čtyřhře je uplatňováno pravidlo „NO LET“. Čtyřhry se hrají systémem „NO-AD“ – bez výhod.

16. Startují Na MČR jednotlivců mohou startovat pouze hráči s českým občanstvím.

podle žebříčku na základě přihlášek *                10

nominace na základě OTS                                 30

finalisté MČR nižší věkové kategorie**                2

volné karty ČTS                                                  4

volné karty pořadatele                                        2

* nepřihlásí-li se, přechází jejich místa na volné karty ČTS

** v případě kategorie mladšího žactva 2 nejlepší hráči a hráčky průběžného žebříčku desetiletých  po zimní sezóně.

*** dvě místa finalistů MČR staršího žactva přecházejí na volné karty ČTS

 

17. Prezence Uzávěrku přihlášek do čtyřher určí vrchní rozhodčí nebo delegát ČTS.

                       dvouhry            pátek 9. 8. 2019 do 17:00 hodin 

                       čtyřhry              sobota 10. 8. 2019 do 12:00 hodin

18. Losování do 30 minut po uzávěrce prezentací

19. Časový program viz bod 5.

20. Míče Wilson US Open, výměna po 13 a 11 hrách.

21. Rozhodčí Rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích.

22. Delegát ČTS Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s vrchním rozhodčím a ředitelem mistrovství, přeložit jednotlivý zápas do haly s jiným povrchem nebo rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

23. Námitky Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

 

 

Leoš Fiala v. r.                                                                        Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.

    sportovně technický úsek                                                                  prezident ČTS

V Praze 27. 5. 2019

Soubory ke stažení