Předsednictvo

Ing. Martin Kvirenc předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
(úvodní slovo)

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
(úvodní slovo)

Ing. Martin Charvát primátor města Pardubic

Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
(úvodní slovo)

Ing. Ivo Kaderka, CSc.
prezident ČTS
(úvodní slovo)

Ing. Martin Havelka
předseda představenstva
enteria a.s.
(úvodní slovo)